รถยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยภาวะอากาศมีสารมากมายที่มีประมาณสูงกว่าระดับปกติ ทำให้เกิดอันตรายแต่สิงมีชีวิต ซึ่งท่อไอเสียของรถยนต์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ทั่วโลก และผู้ผลิดรถยนต์นั้นหันมาคิดค้นพลังงานที่สามารถผลิตได้จากธรรมชาติ และปล่อยออกมาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่นพลังงานไฟฟ้านั้นเอง

ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้า

คือยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว และมีหลายรูปแบบตามที่ผู้ผลิตได้คิดค้นขึ้นมา ดังนั้นเราจึงได้นำบทความนี้มาเพื่อให้ท่านทำความเข้าใจ และได้ความรู้ต่างๆเกี่้ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของยานยนต์ไฟฟ้า ที่มีมากมายหลายรูปแบบ เพื่อการตัดสินใจ และการเลือกซื้อรถของท่าน เนื้องด้วยตามท้องตลาดนั้น มีรถไฟฟ้าหลายแบบทำให้ยากต่อการเลือก

เครื่องยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV)

ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ซึ่งทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อในการขับเคลื่อน ซึ่งสามารถแบบออกเป็น 3 ประเภท โดยดังนี้  Micro Hybrid (Start & Stop, S&S), Full Hybrid (FHEV), Mild Hybrid (MHEV) ซึ่งมีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีความสามารถไม่เหมื่อนกัน ดับเครื่องยนต์เมื่อยานยนต์ไม่เคลื่อนที่ สามารถติดเครื่องเพียงแค่เหยียบคันเร่งในการเคลื่นที่ , เปลี่ยนพลังงานที่ได้สูญเสียจากการที่ผู้ใช้งานรถเบรก ซึ่งจะกลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าของตัวรถ เช่น โดย Micro Hybrid  นั้น ไม่สามารถ ช่วงเสริมแรงบิดให้แก่เครื่องยนต์ได้ และ ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อน และมีอีกประเภทที่ไม่สามารถ ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนได้นั้นคือ เครื่อยยนต์ไฟฟ้าประเภท Mild Hybrid นั้นเอง และประเภทของแบเตอรี่ที่นิยมใช้ที่แตกต่างกัน คือ Micro Hybrid ที่ไม่ได้ใช้ Li-ion/NiMH แต่ใช้ แบตแบบ Lead-acid นั้นเอง

 

ประเภทรถยนต์ Full Hybrid

Full Hybrid นั้นเราสามารถแบบออกตามการทำงานของมอเตอร์ ที่ร่วมกับเครื่องยนต์สันดาป ได้ดังนนี้ Parallel Hybrid มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์สันดาป ร่วมกันในการหน้าที่ขับกำลังของยานยนต์เพียงเท่านั้น, Series Hybrid เครื่องยนต์สันดาปนั้นจะหน้าที่ปั่นไฟ เพื่อประจุไฟฟ้าไปให้ที่แบตเตอรี่ โดยมอเตอร์หน้าที่ขับชุดส่งกำลังแรงของยานยนต์, Blend Hybrid เป็นการรวมการทำงานระหว่าง Parallel Hybrid และ Series เข้ามาด้วยกัน โดยเครื่องยนต์สันดาปทำหน้าที่เป็นแรงขับ พร้อมกับปั้นไฟในการประจุไฟฟ้าให้กับแบตเครื่องยนต์

รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV)

รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) เป็นรถที่มีการออกแบบลักษณะการทำงาน และชิ้นส่วนต่างๆของรถนั้น คล้ายกับรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด แต่ได้เพิ่มระบบของประจุไฟฟ้าที่มาจากภายนอนเพิ่มเข้ามา เนื่องด้วยรูปแบบของรถประเภทนี้นั้น สามารถประจุไฟฟ้าจากภายนอนได้นั้นเอง ทำให้รถไฟฟ้าประเภทนี้นั้น ใช้เพียงเครื่องยนต์จากมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงเท่านั้น และสามารถขับได้ระยะทางที่ไกลกว่ารถไฟฟ้าแบบ Hybrid แต่ข้อเสียคือ มีราคาที่แพงมาก จากแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่

รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV)

รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) รถยนต์ชนิดนี้ใช้มอเตอร์เป็นแรงกำลังหลักในการขับเคลื่อน แบบเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้า แต่พลังงานของไฟฟ้านั้นแตกต่างกัน เพราะรถยนต์ประเภทนี้นั้น กักเก็บพลังงานในแบบของก๊าซออกซิเจน และเมื่อใช้ไฟฟ้า ก๊าซไฮโดรเจนจะไปทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนในอากาศ ซึ่มีข้อดีคือ จะไม่ก่อเกิดมลพิษทางอากาศ แต่เครื่องยนต์ต์ประเภทนี้อยู่ในขั้นการวิจัย ยังไม่สามารถนำมาผลิดออกมาจำหน่ายได้นั้นเอง

รภยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (BEV)

ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (BEV) เป็นรถที่เครื่องยนต์นั้นใช้มาเตอร์ไฟฟ้าในการเคลื่อนที่เท่านั้น ทำให้มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มากกว่าทุกประเภท ระยะทางใช้งานของรถนั้น ต่อการประจุไฟ 1 ครั้ง ทำให้ต้องกำหนดระยะทางในการเดินทาง โดยเครื่องยนต์แบบนี้มีหน้าที่ปั่นไฟเพื่อประจุไฟฟ้าสู่แบตเตอรี่

คำถามเกี่ยวกับรถไฟฟ้า

เนื่องด้วยผู้ซื้อนั้นต้องเกิดคำถามมากมาย เช่น นํ้าท่วม เราสามารถใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้ หรือไม่ เนื่องด้วยรถยนต์ไฟฟ้านั้น ใช้หลักการออกแบบเดียวกับรถยนต์ทั่วๆไป ถ้าหากนํ้าท่วมสูงในระดับเครื่องยนต์สันดาป ภายในเครื่องไฟฟ้านั้นยังปลอดภัย ไม่เกิดความเสียหาย ปลอดภัย และผู้ใช้งานหลายท่านอาจจะกังวลเรื่องของแบตเตอรี่ ที่ติดตั้งไว้ใต้รถ ว่าจะเกิดความเสียหาย หรือไม่ เนื่องด้วยผู้ออกแบบรถไฟฟ้านั้น ได้ออกแบบมาใช้ในทุกสถานะการ ทำให้แบตนั้นถูกปิดอย่างมิดชิด ปลอดภัยสูง

 

โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ